Σάββατο 7 Απριλίου 2018


ΠΡΟΤΟΜΗ
ΧΛΕΥΑΖΟΥΣΑ και ΧΛΕΥΑΖΟΜΕΝΗ

Ποιές οι βασικές συνιστώσες ιδρύσεως δημοσίας αναμνηστικής προτομής;
Ποιά η βαθύτερη αιτιοκριτική σκοπιμότης;
Ποιός ο βαθύτερος θετικός ορθολογικός στοχασμός;
Μήπως η προσφορά προς την Πόλη; Ποίας λοιπόν αποδεικτικής και επαληθεύσιμης; Αντί κεφαλαιώδους μηδέ ενδείξιμης έστω.
Γιατί οι υπεύθυνοι της επιχειρουμένης ιστορικής μαγγανείας καίτοι προκαλούμενοι σιωπούν και δεν υπεραμύνονται της ασχετοσύνης τους με επιχειρήματα ισχυρότερα των αντιρρήσεων; Δια της διετούς σιωπής πυροδοτείται η επανάληψη των ενστάσεων μέχρι κατανοήσεως της επιχειρουμένης προσβολής των καθαγιασμένων.
Αδυναμία έστω ψελίσματος εμπρός στην επιχειρουμένη καταλυτική σκύλευση Ιερού Χώρου Ποτνίων και προσβολή Υπερμάχων.
Συναισθηματική η πρόκληση του εσωτερικού στοχασμού στην καθαίρεση του επιθέτου της πλατείας της «ΝΙΚΗΣ» κυριωνύμου ευπαγούς, πανσέπτου, διεθνώς αναγνωρισμένου ως «Place de la Victoire», απαρασαλεύτου επί δύο αιώνας.
Τραυματική διάσταση μεταξύ ιστορίας και εκτορνευμένης ιστορικεύσεως, απόγειο οργιώδους παραχαράξεως στιγματίζουσα.
Εξάπτουσα η επιχειρουμένη βιαία αποβολή από τον χώρο θυσίας τους, των χιλιάδων ΚΡΑΤΑΙΩΝ της εθνεγερσίας, υπέρ προβολής γενναίου όντως ανδρός, όστις δια των αγώνων του από εθελοντής υπαξιωματικός το 1910, ανεδείχθη εις αντισυνταγματάρχην το 1941 ότε απεστρατεύθη ως υποδιοικητής του 53ου συντάγματος πεζικού το οποίον έδρασε επιτυχώς στον τομέα Κορυτσάς - Πόγραδετς, πλην ΑΣΧΕΤΟΥ προς τον διεκδικούμενον χώρον θεατρικής προβολής του, και αθώου της επικρεμαμένης ύβρεως.
Ο διεκδικούμενος Ιερός Χώρος δεν αφιστορείται εξ υφαρπαγής.
Αξιότιμοι, ίνα μη θεωρηθείτε απότοκοι αντί προβολής, έργον αρατικής στηλιτεύσεως του εικονιζομένου, όστις καίτοι αθώος της σκυλεύσεως, θα φαντάζει άκων, από την καταπατηθείσα θέση, ως ασυναισθήτως χλευάζων τους εκεί εξηρωϊσθέντας που απελάκτισε και επομένως χλευαζόμενος, υπαιτίου έξαλλης ανοσιουργίας των όσων συνήργησαν στην διατάραξη του ήθους του νεκρού, καλείστε εις αναθεώρηση προγραμματισμών αλλαζονίας.
Τριγμός οστών αδικουμένων Ηρωϊκών προπατόρων.
Εμείς δε, επαγρυπνούντες, αντί του ρόλου του οιονεί (νομιζομένου ως αν) υπό εξάρτηση ταπεινού υπηκόου κατακτητικής ορδής που επιδημεύει, επαναπνέοντες την ζωοδότηρα δύναμη του ενδόξου παρελθόντος, φύσει, δυνάμει ελεύθεροι, αντί παθητικής ανοχής αδιαφόρου ληθαργούσης εν απογνώσει αποδυναμωμένης, γηρασμένης κοινωνίας, καλούμεθα σε διεκδικητική αντίσταση σεβασμού της σκευής των ιστορικών κεκτημένων που μας αμφισβητούνται.
«Έπος εκβαλείν κραταιών εν αγαθοίς».
                                                                                             Πίνδαρος
Ευτυχείτε.
?????? ???????
Σπύρος Σακαλής
Υ.Γ.: Επισημαίνω ακόμη την επί του παρόντος τηρουμένη ουδετέρα στάση της υπευθύνου Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.


Τετάρτη 4 Απριλίου 2018


Αποφάσεις  που αλλοιώνουν τον προορισμό  του χώρου έμπροσθεν  του Ηρώου

Κύριε  Διευθυντά ,

            Το  Δημοτικό  Συμβούλιο της πόλης , όπως έχετε γράψει στην εφημερίδα σας,  την τοποθέτηση  προτομής  του  Στρατηγού Θεοδωράκη μπροστά στον Κήπο των Ηρώων  στην Πλατεία  του αναψυκτηρίου , που φέρει το όνομά του  . Το ίδιο  Συμβούλιο , λίγους  μήνες  προηγουμένως , είχε ονομάσει το χώρο , όπου το δημοτικό  αναψυκτήριο ,  « Πλατεία  Στρατηγού  Δημ. Θεοδωράκη ». Ευρηματική , ομολογουμένως  , η τακτική που ακολουθήθηκε .  Ονομάζομε  αρχικά το  χώρο  Πλατεία  Στρατηγού  Θεοδωράκη και στην συνέχεια  ανακαλύπτουμε  ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί  και η προτομή του . Γι’ αυτό  με τη δεύτερη απόφαση αποκαθιστούμε τη διαπιστωθείσα παράλειψη .
              Με δύο  επιστολές  μου που είχατε  δημοσιεύσει  στην εφημερίδα σας στις 06/05/2017 και 15/07/2017 , τη δεύτερη με τον χαρακτηριστικό τίτλο « Επιβεβλημένη η αναθεώρηση της ονοματοδοσίας του χώρου  έμπροσθεν του Κήπου των Ηρώων » είχα εκθέσει για ποιούς λόγους είναι ανεπίτρεπτη η παραπάνω ονομασία , πολύ δε περισσότερο τώρα και η τοποθέτηση προτομής .
              Στο φύλλο  της  13/05/2017  είχατε επικρίνει  την απόφαση ονοματοδοσίας .
              Εξηγούμαι :  Η αντίρρησή μου δεν είχε σχέση  με το αν η πόλη έπρεπε η όχι να τιμήσει  το Στρατηγό . Ισχυριζόμουν ,  αποκλειστικά και μόνο ,  ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί  για το σκοπό αυτό  ο συγκεκριμένος χώρος , δηλ. ο χώρος ακριβώς  μπροστά  από τον Κήπο των Ηρώων  και το  παλαιό Νοσοκομείο  ( ο χώρος του οποίου περιλαμβανόταν  στον Κήπο των Ηρώων ) ο οποίος περικλείεται γύρω – γύρω από δημοτικούς  δρόμους . 
              Ολόκληρος  ο χώρος  αυτός  συνέχεται και συνδέεται άρρηκτα  με τον κύριο χώρο  του Ηρώου , με τον οποίο τελεί  σε λειτουργική ενότητα και δέον να τυγχάνει ανάλογης  με τον  Κήπο προστασίας  και χρήσης .
              Αν πράγματι  το Δημοτικό  Συμβούλιο  ήθελε να τιμήσει τον  Δημήτριο Θεοδωράκη  θα μπορούσε  να του αφιέρωνε  οποιοδήποτε  άλλο σημείο του   Δήμου και όχι  μπροστά στα Ηρώα . Στο χώρο αυτό  έπρεπε  να δεσπόζουν  τα ονόματα των αγωνιστών  Ελλήνων και  Φιλελλήλων που έπεσαν ή συνδέονται άμεσα με την Ελληνική  Επανάσταση .
              Επί δημαρχίας  Ελευθερίου  Σπετσιέρη ,  όταν η τότε  Δημοτική Αρχή  θέλησε να τιμήσει ( το έτος 1923 ) τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες στους βαλκανικούς πολέμους , τοποθέτησε  την  αναθηματική  στήλη  εκτός του προαναφερθέντος  χώρου .
              Οι Δημοτικοί    ΄Αρχοντες  έλαβαν τις δύο αποφάσεις  που αλλοιώνουν τον προορισμό  του εμπροσθεν  του Ηρώου χώρου , χωρίς να δώσουν καμμιά εξήγηση στους δημότες .
              Είχα  παρακαλέσει  και προσκαλέσει  με τη δεύτερη  επιστολή  τον κύριο Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου να δώσει στη δημοσιότητα  τα πρακτικά  της απόφασης  της ονοματοδοσίας του χώρου μαζί με τις γνώμες του Πνευματικού  Κέντρου , της Επιτροπής  Ονοματοδοσίας , του Τοπικού Συμβουλίου  και  λοιπών τυχόν  κατά   νόμον  οργάνων .
              Ο κύριος  Πρόεδρος    επέλεξε  ως απάντηση  τη σιωπή .
              Γιατί  ; 
              Μετά τα παραπάνω  καλό είναι στις προσεχείς  εορταστικές  εκδηλώσεις για την ΕΞΟΔΟ , οι Δημοτικοί ΄Αρχοντες , να χαμηλώσουν  τις υπερβολικές  ρητορικές  εξάρσεις , να μετριάσουν  τα λόγια τα μεγάλα , που συνήθως  χρησιμοποιούν , διαφορετικά  κινδυνεύουν να αντιχήσουν στα αυτιά  των  ακροατών  συμπολιτών μας οι φοβεροί λόγοι του Αποστόλου Παύλου :  Γέγονα  χαλκός  ηχών   ...

                                                                    Με  ιδιαιίτερη  εκτίμηση
                                                                          Μιχ.  Α.Κοτίνης