Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ Β ΜΡΟΥΜΑ
Στο άρθρο του κ. Β Μρουμα δημοσιευμένο στην ΑΙΧΜΗ Αριθ. φύλλου 3197 στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 όσον αφορά το ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ. Η πρώτη απάντηση ,από το ανασυγκροτούμενο ΜΕΤΩΠΟ,  για να μάθει η τοπική κοινωνία όλη την ΑΛΗΘΕΙΑ, περί της πολίτικης του φερεγγυότητας, είναι το παρακάτω έγγραφο , που ανασύρουμε από τα αρχεία του ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ που κατέχουμε . Όσο για τα  καθαρά χέρια, πίσω έχει η δημοτική αχλάδα την ουρά. .. περιμένετε λοιπόν  έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία όταν θα ανοίξει ο Δημοτικός προεκλογικός αγώνας.
ΜΕΤΩΠΟ –ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ –ΔΗΜΟΤΩΝ
           
Προς Κ. Βασίλη Μπρουμα
Όπως γνωρίζετε η προγραμματική δέσμευση του ΜΕΤΩΠΟΥ  ήταν η Συλλογική προσπάθεια και ΟΧΙ  η προσωπική του καθενός
Με την ανεξήγητη εμμονή σου  ,να ασκείς προσωπική πολιτική , δημιούργησες μια πολιτική και ψυχική άβυσσο ,όπως επιβεβαιώθηκε στη Γενική Συνέλευση ,του Εργατικού Κέντρου στις 22/3/2013.
Την οποία η απουσία σου  προκλητικά απαξίωσε ,αφού δεν υπήρχε ο επικεφαλής να κάνει τον οφειλόμενο απολογισμό πεπραγμένων ,όπως είχες υποχρέωση και συμφωνήσει.
Επειδή δεν επιθυμούμε ν’ ανοίξουμε καμία μα καμία πολίτικη  ή φιλική πληγή μεταξύ μας , για το καλό του ΜΕΤΩΠΟΥ και  της δική σου Προσωπικότητας, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να τηρηθεί η προγραμματική μας δέσμευση περί εναλλακτικοτητας ,για να έχουμε φερέγγυο Πολιτικό κούτελο .
Σε καλούμε λοιπόν με δική σου πρωτοβουλία να παράδοσης την έδρα στον πλειοψηφούντα υποψ. δημ Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κοτσόργιο που ήταν άλλωστε και η δική σου πρόταση.
Σε ενάντια περίπτωση, θα αναγκαστούμε να αποστείλουμε επιστολή εκτός του Προέδρου  Δημοτικού Συμβούλιου και στα μέσα επικοινωνίας τοπικά και πανελλαδικά ότι δεν εκφράζεις πλέον το ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ  αναλαμβάνοντας εξ ολόκληρου το Πολιτικό και προγραμματικό κόστος. 
Την παραίτηση σου θα πρέπει να γνωστοποιήσεις μέχρι και την 28/3/2013

                               Με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τα μέλη της Δ. Κοτσοργιος κει Χρης. Ντίνου να ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο για τη απόφαση της , όπως και εγινε.