Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

  ΤΟ ,ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ.

 ΣΥΛΛΥΠΕΙΤΑΙ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ και τους οικείους  ΤΟΥ   ΦΊΛΟΥ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΌΦΟΥ ΜΑΣ ΜΉΚΗ ΔΕΦΕΡΑΝΟΥ και ας είναι ελαφρύ τι χώμα της φιλόξενης ΡΟΔΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ που σκεπάζει έναν Πολίτη της Πόλης των Αλεύρων Πολιορκημένων.

                              Για το ΜΕΤΩΠΟ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ  ΔΗΜΟΤΩΝ


                              η Επταμελής Εκλεγμένη Επιτροπή