Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

New post on my blog: Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα: Tο μόνο ανανεώσιμο είναι οι επιδοτήσεις - Τι συμβαίνει στο Μεσολόγγι.
Η παραγωγή ενέργειας από διάφορα είδη βιομάζας παρουσιάζεται σαν πανάκεια η οποία πληροί όλες τις επιθυμητές προδιαγραφές: ανανεώσιμες π...
MESSOLONGHI-PRESS.BLOGSPOT.PE