Τετάρτη 4 Απριλίου 2018


Αποφάσεις  που αλλοιώνουν τον προορισμό  του χώρου έμπροσθεν  του Ηρώου

Κύριε  Διευθυντά ,

            Το  Δημοτικό  Συμβούλιο της πόλης , όπως έχετε γράψει στην εφημερίδα σας,  την τοποθέτηση  προτομής  του  Στρατηγού Θεοδωράκη μπροστά στον Κήπο των Ηρώων  στην Πλατεία  του αναψυκτηρίου , που φέρει το όνομά του  . Το ίδιο  Συμβούλιο , λίγους  μήνες  προηγουμένως , είχε ονομάσει το χώρο , όπου το δημοτικό  αναψυκτήριο ,  « Πλατεία  Στρατηγού  Δημ. Θεοδωράκη ». Ευρηματική , ομολογουμένως  , η τακτική που ακολουθήθηκε .  Ονομάζομε  αρχικά το  χώρο  Πλατεία  Στρατηγού  Θεοδωράκη και στην συνέχεια  ανακαλύπτουμε  ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί  και η προτομή του . Γι’ αυτό  με τη δεύτερη απόφαση αποκαθιστούμε τη διαπιστωθείσα παράλειψη .
              Με δύο  επιστολές  μου που είχατε  δημοσιεύσει  στην εφημερίδα σας στις 06/05/2017 και 15/07/2017 , τη δεύτερη με τον χαρακτηριστικό τίτλο « Επιβεβλημένη η αναθεώρηση της ονοματοδοσίας του χώρου  έμπροσθεν του Κήπου των Ηρώων » είχα εκθέσει για ποιούς λόγους είναι ανεπίτρεπτη η παραπάνω ονομασία , πολύ δε περισσότερο τώρα και η τοποθέτηση προτομής .
              Στο φύλλο  της  13/05/2017  είχατε επικρίνει  την απόφαση ονοματοδοσίας .
              Εξηγούμαι :  Η αντίρρησή μου δεν είχε σχέση  με το αν η πόλη έπρεπε η όχι να τιμήσει  το Στρατηγό . Ισχυριζόμουν ,  αποκλειστικά και μόνο ,  ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί  για το σκοπό αυτό  ο συγκεκριμένος χώρος , δηλ. ο χώρος ακριβώς  μπροστά  από τον Κήπο των Ηρώων  και το  παλαιό Νοσοκομείο  ( ο χώρος του οποίου περιλαμβανόταν  στον Κήπο των Ηρώων ) ο οποίος περικλείεται γύρω – γύρω από δημοτικούς  δρόμους . 
              Ολόκληρος  ο χώρος  αυτός  συνέχεται και συνδέεται άρρηκτα  με τον κύριο χώρο  του Ηρώου , με τον οποίο τελεί  σε λειτουργική ενότητα και δέον να τυγχάνει ανάλογης  με τον  Κήπο προστασίας  και χρήσης .
              Αν πράγματι  το Δημοτικό  Συμβούλιο  ήθελε να τιμήσει τον  Δημήτριο Θεοδωράκη  θα μπορούσε  να του αφιέρωνε  οποιοδήποτε  άλλο σημείο του   Δήμου και όχι  μπροστά στα Ηρώα . Στο χώρο αυτό  έπρεπε  να δεσπόζουν  τα ονόματα των αγωνιστών  Ελλήνων και  Φιλελλήλων που έπεσαν ή συνδέονται άμεσα με την Ελληνική  Επανάσταση .
              Επί δημαρχίας  Ελευθερίου  Σπετσιέρη ,  όταν η τότε  Δημοτική Αρχή  θέλησε να τιμήσει ( το έτος 1923 ) τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες στους βαλκανικούς πολέμους , τοποθέτησε  την  αναθηματική  στήλη  εκτός του προαναφερθέντος  χώρου .
              Οι Δημοτικοί    ΄Αρχοντες  έλαβαν τις δύο αποφάσεις  που αλλοιώνουν τον προορισμό  του εμπροσθεν  του Ηρώου χώρου , χωρίς να δώσουν καμμιά εξήγηση στους δημότες .
              Είχα  παρακαλέσει  και προσκαλέσει  με τη δεύτερη  επιστολή  τον κύριο Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου να δώσει στη δημοσιότητα  τα πρακτικά  της απόφασης  της ονοματοδοσίας του χώρου μαζί με τις γνώμες του Πνευματικού  Κέντρου , της Επιτροπής  Ονοματοδοσίας , του Τοπικού Συμβουλίου  και  λοιπών τυχόν  κατά   νόμον  οργάνων .
              Ο κύριος  Πρόεδρος    επέλεξε  ως απάντηση  τη σιωπή .
              Γιατί  ; 
              Μετά τα παραπάνω  καλό είναι στις προσεχείς  εορταστικές  εκδηλώσεις για την ΕΞΟΔΟ , οι Δημοτικοί ΄Αρχοντες , να χαμηλώσουν  τις υπερβολικές  ρητορικές  εξάρσεις , να μετριάσουν  τα λόγια τα μεγάλα , που συνήθως  χρησιμοποιούν , διαφορετικά  κινδυνεύουν να αντιχήσουν στα αυτιά  των  ακροατών  συμπολιτών μας οι φοβεροί λόγοι του Αποστόλου Παύλου :  Γέγονα  χαλκός  ηχών   ...

                                                                    Με  ιδιαιίτερη  εκτίμηση
                                                                          Μιχ.  Α.ΚοτίνηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου